Informace k otevření MŠ

 Vážení rodiče,

 mateřská škola bude znovuotevřena k termínu 18. 5. 2020.

 

Z důvodu vytvoření vhodných podmínek pro všechny děti i personál mateřské školy Vás prosíme o spolupráci a dodržování nastavených opatření. Věříme, že společně to zvládneme.

 

·         Zákonní zástupci dítěte, které nastoupí do MŠ své dítě nahlásí (telefonicky) k datu nástupu, aby mu byla přihlášena strava.

·         Před vstupem dítěte do MŠ rodiče vyplní čestné prohlášení a PEČLIVĚ ZVÁŽÍ DANOU SITUACI, s ohledem na to, zda dítě nespadá do rizikové skupiny.

 

"Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.“

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

 

·         Zákonní zástupci dítěte podepíše souhlas s podmínkami (v příloze)

·         Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

·         Zákonný zástupce, či jiná osoba, která bude doprovázet dítě do MŠ je povinna dodržovat opatření nařízená vládou = zakrytí úst a nosu rouškou, dodržování rozestupů, neshromažďování u vstupu do školy nebo před budovou MŠ, apod.

·         Zákonný zástupce, či jiná osoba doprovázející dítě do mateřské školy, nebude vstupovat do tříd

·         V měsíci květnu bude úplata za předškolní vzdělávání uhrazena v poměrné výši (bližší informace na třídách)

·         V daném období je doporučeno využívat prostor školní zahrady a není umožněno (při pobytu venku) vycházet mimo areál školy. Přizpůsobte proto oblečení dětí aktuálnímu počasí.

·         Doba otevření mateřské školy se nemění (6:00- 16:00).

Milí rodiče, v zájmu nás všech je, abychom vytvořili vhodné podmínky a zajistili předškolní vzdělávání v nejvyšší možné kvalitě. 

Děkujeme Vám za Vaši podporu.

kolektiv MŠ 


Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy