Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021 /2022

   Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole bude k dispozici od 26. 4. 2021 na webových stránkách školy. 

Zápis do MŠ probíhá v termínu od 2. května do 16. května 2021. V tomto termínu je zapotřebí doručit podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.


Podání žádosti je možné provést:

1. Poštou

2. Zaslání na datovou schránku MŠ (t9evvdn)

3. Zaslání e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

V krajním případě osobně (po dohodě na uvedeném kontaktní emailu/tel.čísle)

·         Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné vyplnit online v aplikaci na odkaze zde: https://prerov.izapis.cz/info/prijimaci-rizeni  ( níže naleznete návod k vyplnění)

·         Žádost o přijetí bude také dostupná ke stažení ve formátu pdf. níže

·         Případně je možné si v daném termínu žádost vyzvednout přímo v MŠ (po předchozí dohodě). 

K žádosti je nutné doložit:

-      Vyplněnou přihlášku (dostupná níže ke stažení)

-      Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte-viz. žádost o přijetí 

-      Kopie rodného listu dítěte

Upozornění: 

·        Ředitelka může po zákonných zástupcích vyžádat originál dokladů nebo ověřenou kopii, případně i doklad o bydlišti dítěte.

·    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Počet volných míst na rok 2021/2022 - 21 

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

se sídlem Mateřská škola Radost, Kozlovská 214/44, 750 02 Přerov I-Město

tel: 581 202 363, 723 947 283       

e-mail: info@msradost.cz / msradost.prerov@seznam.cz 

 

NÍŽE NALEZNETE MANUÁL K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI ONLINE V PROGRAMU IZAPIS A ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2021/2022

Soubor ke stažení /  

Stáhnout

Soubor ke stažení /  

Stáhnout

Soubor ke stažení /  

Stáhnout

Soubor ke stažení /  

Stáhnout

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy