Zápis k předškolnímu vzdělávání 2022 /2023

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ 

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽADATELE

 

05/2022

Přijat/a

06/2022

Přijat/a

07/2022

Přijat/a

08/2022

Přijat/a

09/2022

Přijat/a

11/2022

Přijat/a

14/2022

Přijat/a

15/2022

Přijat/a

21/2022

Přijat/a

22/2022

Přijat/a

23/2022

Přijat/a

27/2022

Přijat/a

28/2022

Přijat/a

33/2022

Přijat/a

38/2022

Přijat/a

39/2022

Přijat/a

40/2022

Přijat/a

41/2022

Přijat/a

42/2022

Přijat/a

43/2022

Přijat/a

47/2022

Přijat/a

52/2022

Přijat/a

53/2022

Přijat/a

 

 

 

Zápis do MŠ probíhá v termínu 2. - 3. května 2022. V tomto termínu se zákonný zástupce dítěte osobně dostaví do MŠ, a to v čase od 8 do 17 hodin.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání 2. května a 3. května 2022 si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb.  Pro tyto děti bude mimořádný zápis v termínu od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní datum bude upřesněno koncem května.


K žádosti je nutné doložit :
  • Vyplněnou přihlášku - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ (dostupná níže ke stažení)
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Další doklady vyplní zákonný zástupce v MŠ při zápise

Upozornění: 

·    Ředitelka může po zákonných zástupcích vyžádat originál dokladů nebo ověřenou kopii, případně i doklad o bydlišti dítěte.

·    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

    Potvrzení o splnění řádného očkování dítěte provádí dětský lékař do níže uvedeného formuláře " evidenščního listu". Zákonný záspupce jej obdrží při zápise a bude vyzván k doložení lékařského potvrzení do stanoveného termínu. Je možné toto potvrzení přinést na samotný zápis.

Počet volných míst na rok 2022/2023 - 23

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb.). 

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

se sídlem Mateřská škola Radost, Kozlovská 214/44, 750 02 Přerov I-Město

tel: 581 202 363, 723 947 283       

e-mail: info@msradost.cz / msradost.prerov@seznam.cz 

 

Tradiční akce školy

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy