https://www.high-endrolex.com/46 , Ekoškolka, Mateřská škola Radost Přerov

Zápis ze schůze EKOTÝMU 6.10.2015

 Zápis ze schůze Ekotýmu 

Dne : 6.10 2015

Přítomno: 11dospělých, 7 dětí

Omluveno: 3 děti (z důvodu účasti na angličtině)

Místo: třída Kuřátka

Projednáno:

- představení členů Ekotýmu, poděkování ze strany pí.uč. Sedláčkové za účast

- seznámení s cílem programu Ekoškolka

- seznámení s metodikou 7 kroků

- seznámení se čtyřmi tématy

- seznámení s náplní druhého kroku - Analýzou, co navazuje na Analýzu  - Plán činností

- organizace k Mezinárodnímu dni stromů, celoškolní akcí s tímto dnem spojenou - Rok s přírodou- 1. část projektu

Náplň:

- zhotovení vizitek dle vlastních návrhů všech členů

zodpovídá: kolektiv dětí - splněno : 6.10. 2015

- společné projednání a návrhy činností a aktivit na zahradě, organizace dne 20.10. 2015

- zhotovení samolepek na rozdělení činností

zodpovídá: Vlčková, Machalová, Sedláčková - termín: 13.10. 2015

- vytvoření návrhů Analýzy, slabých a silných stránek naší MŠ k tématu Prostředí

zodpovídá: členové Ekotýmu - splněno: 6.10. 2015

- vytvoření plakátu na základě návrhů - Analýza

zodpovídá: Sedláčková, Vlčková - přepis textů , děti- lepení - termín: 16.10. 2015

- dokreslení plakátu Analýzy

zodpovídá: kolektiv dětí - termín: příští schůze

- vytvoření smajlíků v barvě zelené , červené a žluté - splněno: 6.10. 2015

 

Úkol:

- pro děti ze třídy Motýlci - v komunitním kruhu, při výtvarných a pracovních aktivitách, pozorováním při pobytu venku vytvořit analýzu pro téma Prostředí na zahradě

-formou plakátu - písené i výtvarné zpracování

- pro děti ze třídy Žabičky - v kounitním kruhu, při výtvarných a pracovních aktivitách, pozorováním tříd a vstupních prostor vytvořit analýzu na téma Prostředí v budově.

zodpovídá: třídní učitelky - termín: do 6.11. 2015

 
.

 foto

foto

foto

foto

foto

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy