https://www.high-endrolex.com/46 , Mateřská škola Radost Přerov

Zápis 2024 /2025


 
 
 
 
 

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ  

 

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 písm. b)  a § 183 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  že vyhovuje žádosti  o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání na Mateřské škole Radost, Přerov, Kozlovská 44 na školní rok 2024/2025 u  těchto žadatelů:

REGISTRAČNÍ ČÍSLO ŽADATELE

 

01/2024

Přijat/a

02/2024

Přijat/a

05/2024

Přijat/a

08/2024

Přijat/a

10/2024

Přijat/a

13/2024

Přijat/a

15/2024

Přijat/a

21/2024

Přijat/a

22/2024

Přijat/a

23/2024

Přijat/a

24/2024

Přijat/a

26/2024

Přijat/a

27/2024

Přijat/a

30/2024

Přijat/a

31/2024

Přijat/a

36/2024

Přijat/a

39/2024

Přijat/a

41/2024

Přijat/a

42/2024

Přijat/a

43/2024

Přijat/a

48/2024

Přijat/a

49/2024

Přijat/a

50/2024

Přijat/a

51/2024

Přijat/a

55/2024

Přijat/a

59/2024

Přijat/a

 

Vyvěšeno dne:            22. 5. 2024                                                                       Sejmuto dne:  5. 6. 2024                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K žádosti je nutné doložit 
 
  • Vyplněnou přihlášku - ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ (dostupná níže ke stažení)
  • Kopii rodného listu dítěte
  • Další doklady vyplní zákonný zástupce v MŠ při zápise

Upozornění: 

·    Ředitelka může po zákonných zástupcích vyžádat originál dokladů nebo ověřenou kopii, případně i doklad o bydlišti dítěte.

·    Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

    Potvrzení o splnění řádného očkování dítěte provádí dětský lékař do níže uvedeného formuláře. Formulář platí ve všech MŠ, jejichž zřizovatelem je statutární město Přerov.

 

Počet volných míst na rok 2024/2025 - 30

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona č.561/2004 Sb.). 

Kontaktní údaje:

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44, se sídlem Mateřská škola Radost, Kozlovská 214/44, 750 02 Přerov I-Město

tel: 581 202 363, 723 947 283       

 

 e-mail: info@msradost.cz / msradost.prerov@seznam.cz 

 

- K zápisu k předšolnímu vzdělávání 6. a 7. 5. 2024 si mohou podat přihlášku i cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb. 

 

Tradiční akce školy

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy