https://www.high-endrolex.com/46 Základní informace, Škola, Mateřská škola Radost Přerov

Základní informace

Mateřská škola zahájila provoz 1. února 1977. Od roku 1994 je škola samostatným právním subjektem. V uplynulém období prošla mnoha změnami jak v oblasti zlepšování materiálních podmínek, tak i celkového charakteru vzdělávacího působení. Provoz probíhá ve čtyřech třídách , maximální kapacita zařízení je 100 dětí.

Posláním naší mateřské školy je zprostředkovat a předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků na principu uspokojování jejich individuálních potřeb a zájmů s uplatněním prvků osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. To vše v úzké součinnosti s rodinou.

Zajišťujeme všestrannou péči dětem zpravidla od tří do šesti let věku realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte. To přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti při vytváření základních předpokladů pro návazné vzdělávání. Našim hlavním cílem je vytvoření atmosféry plné radosti a pohody, se spokojenými dětmi i rodiči.

Mateřská škola nabízí

  • výtvarné, hudební a pohybové aktivity dle zaměření jednotlivých tříd
  • pohybová průprava seznamování s tradicemi a historií města Přerova a okolí v rámci návštěv kulturních akcí, výukových programů a tématických výletů
  • estetická výchova rozvíjení a podporu kladného vztahu k přírodě, realizaci celoškolních akcí "Den vody", "Den země" atp.
  • jazykové chvilky a logopedickou prevenci ve spolupráci s SPC a dalšími klinickými logopedy
  • plavání dětí předškolního věku ( 10 lekcí a předplavecká průprava " Malí vodníčci")
  • angličtina hrou seznamování se základy anglického jazyka

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy