https://www.high-endrolex.com/46 Kuřátka, Třídy, Mateřská škola Radost Přerov

Kuřátka

 KUŘÁTKA

Věková kategorie: oddělení nejmladších dětí, zpravidla od 3 let

V této třídě je hlavním úkolem pomáhat dětem adaptovat se na nové prostředí/osoby/činnosti/režim dne/návyky, a to způsobem přiměřeným věku a individuálním potřebám dětí.

Během docházky do tohoto oddělení děti poznávají a zvykají si na: pobyt v novém prostředí, pravidla mateřské školy/třídy, vrstevníky – hru/práci s nimi, samostatnou hru/práci, sebeobsluhu, stolování, hygienu. Rozvíjí se v oblasti hrubé i jemné motoriky, smyslového vnímání, myšlení a řeči, paměti, fantazie a představivosti. K rozvoji dochází zpěvem, tancem, výtvarným tvořením, zkoušením a poznáváním nového, objevováním, vyprávěním, povídáním si na různá témata, čtením/posloucháním a dalšími činnostmi, které v mateřské škole probíhají.

Do každodenních výchovně-vzdělávacích činností paní učitelky zapojují prožitkové učení. Ve třídě kuřátek paní učitelky využívají názorně- demonstračních metod a motivují děti ke zvídavosti. 


Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy