https://www.high-endrolex.com/46 Motýlci, Třídy, Mateřská škola Radost Přerov

Motýlci

 MOTÝLCI

Věková kategorie: zpravidla 5- 6 leté děti

V návaznosti na zkušenosti, které dítě získalo absolvováním docházky v nižších odděleních, směřují i nadále činnosti, které jsou s dětmi realizovány, k nabytí klíčových kompetencí a také očekávaných výstupů vymezených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání.

Ve třídě Motýlků se v rámci realizace činností, které mají za cíl dítě rozvíjet v oblasti: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a enviromentální, myslí také na budoucnost dětí v rámci dalšího vzdělávání. Děti se připravují k nástup na základní školu, samozřejmě s ohledem na individuální potřeby každého dítěte.

V oddělení předškolních dětí se dbá na:

·       procvičování grafomotoriky a příprava na psaní – uvolňování ruky, správné držení tužky, správný sed na židli – obtahování předkreslených tvarů, pracovní listy, předškoláci zkouší napsat své jméno

·       rozvoj předmatematických představ – počítání 1 – 10 (na obrázku i v běžných denních situacích – počítáme potraviny, auta, hračky– porovnávání více x méně), rozlišování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník – hledáme v okolí), prostorová orientace (před, za, první, poslední…)

·       rozvoj předčtenářských dovedností – převyprávět krátký příběh, pohádku. Pochopit čtený text, vést rozhovor o přečteném. Srovnávání situací, příběhů, vyvodit ponaučení a s tím související prostor pro dramatizaci.

·       rozvoj řeči – správná výslovnost, souvislé vyjadřování – vyprávění o tom, co jsme dělali, děláme, budeme dělat, poslech pohádek a jejich převyprávění, opakování a poslech básniček, písniček, popis obrázku, rozklad slov na slabiky, určování první a poslední hlásky ve slově

·       rozvoj zrakového vnímání – hledání rozdílů na obrázku i ve skutečnosti (schovávání předmětů, co se změnilo), skládání puzzle, skládání rozstříhaných obrázků (pohlednice, fotky)

·       pohybový rozvoj – podle možností – přirozená cvičení, hry, tancování, běh, skákání, hry s míčem

·       podpora tvořivých činnosti – kreslení, malování, stříhání a lepení (např. obrázky z letáků, časopisů, koláže, skládání z papíru)

 

Dětem v této třídě je nabízeno absolvovat plavecký kurz, navštěvují atletické soutěže, cvičení v Sokole, aj. Také docházejí na kulturní akce pořádané ve městě Přerov a účastní se výtvarných soutěží.

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání získávají vědomosti a zkušenosti, které tvoří prekoncepty k snazšímu přechodu na základní školu. 


Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy