https://www.high-endrolex.com/46 Sluníčka, Třídy, Mateřská škola Radost Přerov

Sluníčka

 SLUNÍČKA

Věková kategorie: děti zpravidla 4 leté

V  oddělení Sluníček se u dětí zaměřujeme na prohloubení schopnosti sebeobsluhy, dovednosti stolování, samostatného oblékání, samostatné práce, ale i spolupráce s kamarády, ohodnocení sám sebe/své práce/práce druhých.

Děti procvičují grafomotoriku, hrubou i jemnou motoriku, předmatematické představy, paměť, myšlení, řeč, fantazii a představivost, smyslové vnímání. Pracují samostatně i ve skupinách, s pracovními listy, knihami, pomůckami na úklid.

Děti se věnují výtvarnému tvoření, poslechu, zpívání, recitaci, tanci, pohybovým hrám, cvičení s prvky dětské jógy, hře na hudební nástroje, rytmizaci, rýmování, literární pregramotnosti, vyprávění, povídání si na různá témata, hádání hádanek.

V útulné třídě Sluníček podporujeme socializaci a vrstevnické učení. 


Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy