https://www.high-endrolex.com/46 Vzdělávací program, Mateřská škola Radost Přerov

Vzdělávací program

Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti je založený na přirozených činnostech s aktivní a osobitou účastí dětí s omezování příjmu hotových poznatků. Je zaměřen na sféru emocionální, poznávání mravních principů a vztahů ve skupině. Vede děti k samostatnému rozhodování a jednání. Veškeré působení vychází z vnitřní motivace, dítě nesmí vedení pociťovat jako vnější tlak. Na základě prožitkového, kooperativního a situačního učení hrou a praktických činností dětí, ve vyvážené a provázané spontánní či řízené aktivitě směřujeme k těmto cílům:

  • usilujeme o rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou
  • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky - možnost svobodné volby
  • vycházíme ze znalosti dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace
  • dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti
  • respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii
  • posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, vytváříme návyk správného držení těla
  • připravujeme děti na roli budoucího školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry ve spolupráci s rodinou
  • intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy
  • zvýšenou pozornost a péči věnujeme zdravotně znevýhodněným a problémovým dětem

Tradiční akce školy

Novinky na email

Pokud zadáte váš email, budeme vám zasílat aktuality a novinky. Pro zrušení odebírání novinek také napište váš email a klikněte na tlačítko zrušit.

https://www.high-endrolex.com/46

Adresa:
Mateřská škola Radost
Kozlovská 44, 750 02 Přerov I-Město

Zřizovatel:
Statutární město Přerov
Přerov, Bratrská 34,, 750 11 Přerov I-Město

Všechna práva vyhrazena (c) 2014 Mateřská škola Radost Přerov, design a kód wedipa.com

Odkazy